De grootste voordelen van bedrijfsfitness

Bedrijfsfitness Nederland

De laatste ruwweg twintig jaar is het percentage werkgevers dat ervoor kiest om op het werk faciliteiten voor bedrijffitness in te richten aanzienlijk toegenomen. Steeds meer bedrijfsleiders en CEO’s hebben ontdekt dat bedrijfsfitness veel voordelen heeft en een echte toegevoegde waarde biedt op de werkvloer. Het oog hebben voor de fitheid, zowel geestelijk als lichamelijk, van werknemers en eveneens van werkgevers, is een kennisgebied dat ook wel bekend staat als vitaliteitsmanagement. De kennis die binnen deze managementsector bekend is over de voordelen van bedrijfsfitness, hebben we hieronder puntsgewijs voor je samengevat. Wat ons betreft zijn er, vooruitblikkend, genoeg pluspunten om jouw bedrijf ook van faciliteiten te voorzien, zodat je personeel kan fitnessen!

Gezonder en fitter personeel leidt tot minder ziekteverzuim

Dat fitness goed is voor de lichamelijk gezondheid van mensen hoeft eigenlijk geen betoog. Althans, als er op een normale manier gefitnest wordt. Geregelde lichaamsbeweging is voor jong en oud goed, omdat dit ervoor zorgt dat je immuunsysteem een stevige oppepper krijgt. Een sterk immuunsysteem reduceert de kans op ziektes als griep, verkoudheden en ontstekingen in sterke mate. En dat betekent dat het ziekteverzuim binnen jouw bedrijf of organisatie teruggedrongen gaat worden. Naast dit profijt op korte termijn heeft bedrijfsfitness als stimulans voor je personeel om meer te bewegen, ook op de langere termijn aantrekkelijke aspecten. Personeelsleden die geregeld fitnessen op het werk hebben namelijk een kleinere kans op ziektes als diabetes (suikerziekte), obesitas (overgewicht) en allerlei hartziekten en vaatziekten.

Bedrijfsfitness verbetert ook de conditie van je personeel

Naast een algemene betere gezondheid op korte en lange termijn helpt bedrijfsfitness ook om de conditie, het uithoudingsvermogen, van je personeel te verbeteren. Mt nam in bedrijfssectoren waarbij fysiek of lichamelijk zwaar werk centraal staat, is dit een groot voordeel. Werknemers kunnen het fysieke werk beter aan en houden het langer vol. Daarbij neemt via fitness ook de kans op blessurevorming, zoals spierklachten, af. En dat is natuurlijk goed nieuws voor elke werkgever die graag het beste uit zijn personeel wil halen!

Bedrijfsfitness leidt tot besparingen op de personeelkosten

In het verlengde van de gezondheidsvoordelen die bedrijfsfitness heeft, leidt dit voor werkgevers tot interessante besparingen op de arbeidskosten cq. personeelskosten. Minder ziekte betekent direct dat er minder vervanging geregeld hoeft te worden op de werkvloer. In deze soms lastige economische tijden is dit uiteraard heel goed nieuws. Alles wat je in de bedrijfsvoering kunt besparen op vaste lasten is mooi meegenomen!

Een eenmalige investering

Zelfs een fitnessruimte inrichten in je bedrijfsgebouw is, als je voor kwalitatief goede fitnessapparatuur kiest, vooral een eenmalige investering. Je hoeft maar eenmalige apparaten aan te schaffen, zoals drukbanken, dumbells, fitnessapparaten en dergelijke, en kunt er daarna jarenlang van genieten. Jij, maar natuurlijk ook je personeel. De investeringskosten die je doet kunnen fiscaal gezien afgetrokken worden. Dat scheelt natuurlijk een hoop kosten. Verder betaalt de fitnessapparatuur die je voor jouw onderneming hebt gekocht zich door het lagere ziekteverzuim snel terug.

Mentale voordelen van bedrijfsfitness

Inzetten op fitnessfaciliteiten in je bedrijf heeft voor je werknemers ook diverse mentale voordelen. Een gezond lichaam bevordert een gezonde geest. Wie geregeld sport of beweegt, heeft een aanzienlijke lagere kans op angst, depressie en burn-outs. Ook hier ga je dus merken dat je personeel beter in z’n vel komt te zitten. De kans op overspannen personeel neemt af en daarmee het ziekteverzuim. Mensen die geregeld sporten krijgen daarnaast ook een helderder geest. Ze slapen beter, kunnen beter nadenken en analyseren en zijn daarnaast vaak ook vrolijker. De combinatie van dit soort voordelen zorgt ervoor dat werknemers productiever, alerter en scherper worden. En dat kan alleen maar winst opleveren voor jouw bedrijf.

Meer saamhorigheid van en binding tussen personeelsleden

Fijn aan faciliteiten voor bedrijfsfitness is dat jouw personeel elkaar daar in een andere, ontspannen setting kan ontmoeten. En dat is goed voor de saamhorigheid en onderling band op de werkvloer. Bedrijfsfitness heeft in deze zin dan ook een sfeerverhogend effect!